Joomla Vulnerable Issue

Adalah dimaklumkan bahawa GCERT telah menerima makluman bahawa terdapat kelemahan pada aplikasi Joomla! versi 1.5.x yang digunakan oleh beberapa laman web agensi kerajaan yang terdedah kepada ancaman password reset bagi akaun Administrator secara jarak jauh.Kelemahan tersebut akan membolehkan kata laluan bagi 'Administrator' diubah dan seterusnya ... Read More »

21st Aug 2008